Đang tải... Vui lòng chờ...
Sắp xếp theo:

BẢNG BÁO GIÁ XE CƯỚI

BẢNG BÁO GIÁ XE CƯỚI 2017

DÒNG XE CƯỚI MERCEDES CỦA KUMHO

STT

LOẠI XE

GIÁ THÊU XE

 

1

MERCEDES C200

( ĐEN )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 1.800.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 2.000.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

2

MERCEDES C200

( TRẮNG )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 1.800.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 2.000.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

 

3

 

MERCEDES C230

( TRẮNG )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 2.000.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 2.300.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

4

MERCEDES C230

( ĐEN )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 2.000.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 2.300.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

5

MERCEDES C250

( TRẮNG )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 2.200.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 2.600.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

6

MERCEDES C300

( TRẮNG )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 3.200.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 4.000.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

7

MERCEDES C63

( TRẮNG )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 1.800.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 2.000.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

8

MERCEDES E250

( ĐEN )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 2.200.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 2.600.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

9

MERCEDES E250

( TRẮNG )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 3.200.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 4.000.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

10

MERCEDES E280

( ĐEN )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 2.000.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 2.500.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

11

MERCEDES E300

( ĐEN )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 2.600.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 3.000.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

12

MERCEDES S350

( ĐEN )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 4.000.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 4.500.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

13

MERCEDES S500

( ĐEN )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 4.700.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 5.300.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

14

MERCEDES S550

( ĐEN )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 5.000.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 6.000.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

15

MERCEDES S63

( ĐEN )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 6.000.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 7.000.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

16

MERCEDES S65

( ĐEN )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 8.000.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 10.000.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

DÒNG XE CƯỚI LEXUS CỦA KUMHO

17

 

LEXUS IS 250

( TRẮNG )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 5.200.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 6.000.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

17"

LEXUS IS 250 

( Màu Đỏ )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 3.200.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 4.000.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

18

 

LEXUS GS 350

( TRẮNG )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 7.000.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 8.000.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

19

 

LEXUS LS 460 L

( TRẮNG )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 5.500.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 6.500.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

DÒNG XE CƯỚI BMW CỦA KUMHO

20

 

BMW SERIE 3

( ĐEN, TRẮNG )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 2.500.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 2.900.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

21

BMW SERIE 5

( ĐEN/ TRẮNG )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 3.500.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 4.000.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

22

BMW 760 LI

( ĐEN )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 4.200.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 5.000.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

23

BMW M6 MUI TRẦN

( TRẮNG )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 6.500.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 7.000.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

DÒNG XE CƯỚI AUDI MUI TRẦN CỦA KUMHO

24

 

AUDI A4

( TRẮNG )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 5.000.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 6.000.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

25

 

AUDI S5

( TRẮNG )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 6.000.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 8.000.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

DÒNG XE CƯỚI BENT LEY

26

BENT LEY

( TRẮNG )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h   : 12.500.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 14.500.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

27

BENT LEY 

( ĐEN )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h   : 12.000.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 13.800.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

DÒNG XE SIÊU SANG CỦA KUMHO VIÊT HÀN

28

LIMOUZINE LINCOLN

( 3 KHOANG ĐEN )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 1.400.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 1.600.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

29

LIMOUZINE LINCOLN

( 3 KHOANG TRẮNG)

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 15.000.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 1.700.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

30

SIÊU XE Rollroy Phantom

( MÀU ĐEN )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h   : 20.000.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 25.000.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

31

SIÊU XE Rollroy Phantom

( MÀU TRẮNG )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h   : 22.000.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 28.000.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

32

AsTon Martin Rapide

( ĐEN )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h   : 12.000.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 15.000.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

 

33

 

MINI COOPER

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 3.200.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 3.800.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

34

VOLKSWAGEN

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 3.000.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 3.500.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

35

CHRESLER C300

( TRẮNG )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 5.000.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 6.000.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

36

 Jaguar XJL

( Trắng )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 10.000.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 12.000.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

DÒNG XE CƯỚI  TOYOTA

37

CAMRY 2.0

( ĐEN )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h   : 1.300.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 1.500.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

 

38

CAMRY 2.5 G

( ĐEN )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h   : 1.600.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 1.800.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

39

CAMRY 3.5Q

( ĐEN )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h   : 1.600.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 1.900.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

40

TOYOTA ALTIS

( ĐEN )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h   : 1.000.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 1.200.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

41

TOYOATA VIOS

( ĐEN )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h   :    800.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 1.000.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

DÒNG XE CƯỚI BÌNH DÂN

42

HUYNDAI SONATA

( TRẮNG )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h   : 1.600.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 1.800.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

43

NISSAN TEANA

( TRẮNG )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h   : 2.000.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 2.500.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

44

HONDA CIVIC

( ĐEN )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h   :    900.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 1.100.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

DÒNG XE  ĐÓN ĐOÀN  ĐƯA DÂU

45

 XE 16 CHỖ

( FOR TRANSIT / MER SPINTER )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h   :    900.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 1.100.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

46

XE 29 CHỖ

( HUYNDAI COUTY )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h   : 1.300.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 1.500.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

 

47

 

XE 45 CHỖ

( UNIVER/HICLASS )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h   : 1.800.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 2.000.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI KUMHO VIỆT HÀN

Báo giá trên áp dụng cho lịch trình cho thuê xe cưới tại Nội thành Hà Nội:

Giá trên đã bao gồm chi phí xăng dầu , lương lái xe . Chưa bao gồm 10% VAT
Giá trên áp dụng khi quý khách sử dụng xe với những định mức sau :
Ca Sáng :      Không chờ ăn tiệc    : Từ 7h - 11h30            
                      Có chờ ăn tiệc          : Từ 7h - 13h30
Ca Chiều :     Không chờ ăn tiệc    : Từ 12h30 - 16h30            
                       Có chờ ăn tiệc          : Từ 12h30 - 19h30
Ngoài thời gian trên được tính là ngoài giờ
Lộ Trình : Nhà Trai --> Nhà Gái --> Quay lại Nhà trai lễ Gia Tiên --> Nhà Hàng --> Nếu không chờ ăn xe đưa ra nhà hàng là kết thúc , nếu có chờ ăn tiệc xe ở lại chờ xong đưa cô dâu chú rể về lại nhà trai.

Trường hợp đón dâu ngoại tỉnh vui lòng liên hệ với chúng tôi để có mức giá hợp lý nhất.

Lưu ý: . Để có báo giá chính xác phù hợp với lịch trình, thời điểm đón dâu, loại xe và yêu cầu riêng  của quý khách, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với văn phòng xe cưới Kumho.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & VẬN TẢI KUMHO VIỆT HÀN

Trụ sở chính: Tầng 16 Tháp A, Keangnam LandMark - Lô E6 Phạm Hùng, Từ Liêm, HN

VPGD : Số 23 Phố Trung Kính, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, HN

ĐT : 04.666.333.11 - 04.66.517.517  -  Hotline : 096.8866.365

Email : kumhovh@gmail.com

Website : http://xekumho.com  -  http://kumhotravel.com

                         Kính chúc quý khách có những giây phút lãng mạn và ấn tượng trong ngày trọng đại của đời mình

 

BẢNG GIÁ XE MIỄN PHÍ

Tin tức
Tông màu nào đang lên ngôi trong mùa cưới 2018

Đó chính là tông màu hồng có cái tên vô cùng lãng mạn – “Dusty Rose”. Tuy màu hồng thường xuất hiện tại các lễ cưới, nhưng sắc hồng “Dusty Rose” lại rất hiếm gặp. Bắt nguồn từ trào lưu của thập niên 80s, tông màu này đang “phủ sóng” những hình ảnh về lễ cưới trên trang http://xecuoikumho.com/

Xu hướng váy cưới đẹp mùa cưới 2017 – 2018

Xu hướng váy cưới đẹp mùa cưới 2017 – 2018 – Ngoài những thiết kế xòe bồng công chúa hay đuôi cá truyền thống với chất liệu ren, lụa, sa tin quen thuộc… thì xu hướng váy cưới đẹp 2017 – 2018 còn nổi bật với những mẫu váy được cách tân về kiểu dáng ,chất liệu, những đường cắt tinh tế, những điểm nhấn sáng tạo ở phần ngực và eo.

CHO THUÊ XE THEO THÁNG

Nhu cầu thuê xe theo tháng từ 4 đến 45 chỗ đưa đón CBCNV hiện nay là rất lớn. Do số lượng lớn các tập đoàn đầu tư xây dựng nhà máy tại Việt Nam. Tiêu biểu như SAMSUNG, CANON, YAMAHA, HONDA, LG, POSCO... Và các công ty con phụ trợ, Nên nhu cầu đưa đón CBCNV hàng ngày là rất lớn.

Rò rỉ "ảnh nóng" mẫu xe giá rẻ Toyota Etios phiên bản mới

Chỉ còn vài ngày nữa là ra mắt chính thức nhưng Toyota Etios phiên bản 2016 đã lộ diện thông qua những hình ảnh rò rỉ

Aston Martin AM-RB 001 bản giới hạn 4 triệu USD cháy hàng

Aston Martin AM-RB 001 là siêu xe dự kiến có giá lên đến 4 triệu USD và phải đến năm 2020 mới xuất xưởng đã có ít nhất 450 đại gia ngỏ ý muốn mua

Chuẩn bị đám cưới khi điều kiện kinh tế không tốt

Trong số các vấn đề liên quan đến đám cưới, điều khiến các cô dâu chú rể đau đầu nhất chính là làm sao lo đủ số tiền để thực hiện kế hoạch cưới

Lượt truy cập
ĐỐI TÁC CỦA XEKUMHO
Tour du lịch Cô Tô rèm vải giá rẻ Khách sạn Cô Tô tai nghe siêu nhỏ Sửa điều hòa Đèn LEDLuật sư giỏi

Cho thuê xe cưới KumHo giảm giá 25%
Cho thuê ô tô giá rẻ
Cho thuê xe cưới KumHo giảm giá 25%  
Du lịch giá rẻ 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & VẬN TẢI KUMHO VIỆT HÀN

KUMHO VIET HAN TRADING & TRANSPORT.,JSC

Dịch vụ cho thuê xe cưới, cho thuê xe tháng, cho thuê xe du lich, cho thuê xe tự lái uy tín nhất Hà Nội 

  Trụ Sở    : Tầng 16 Tháp A, Keangnam LandMark - Lô E6 Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội
VPGD :Phòng 803, Tầng 8, Toà Nhà Trung Yên 1, Số 123 Phố Trung Kính, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Miền Nam  :     R 606 Toà Nhà Kumho Asiana, Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
Điện thoại: 04.666.333.11 - 04.66.517.517 - Hotline : 096.8866.365
Email: kumhovh@gmail.com - Website: www.xekumho.com   -  www.XECUOIKUMHO.com

 

 
HOTLINE
 Mr Thạo  09.1208.1308​
 Mai ANH  096.8866.365 
DMCA

DMCA.com Protection Status

<script type="text/javascript"> /* */ <script> <script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js"> <script>