bảng giá dịch vụ cho thuê xe cưới

bảng giá dịch vụ cho thuê xe cưới

BẢNG BÁO GIÁ XE CƯỚI 2017

DÒNG XE CƯỚI MERCEDES CỦA KUMHO

STT

LOẠI XE

GIÁ THÊU XE

 

1

MERCEDES C200

( ĐEN )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 1.800.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 2.000.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

2

MERCEDES C200

( TRẮNG )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 1.800.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 2.000.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

 

3

 

MERCEDES C230

( TRẮNG )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 2.000.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 2.300.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

4

MERCEDES C230

( ĐEN )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 2.000.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 2.300.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

5

MERCEDES C250

( TRẮNG )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 2.200.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 2.600.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

6

MERCEDES C300

( TRẮNG )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 3.200.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 4.000.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

7

MERCEDES C63

( TRẮNG )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 1.800.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 2.000.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

8

MERCEDES E250

( ĐEN )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 2.200.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 2.600.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

9

MERCEDES E250

( TRẮNG )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 3.200.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 4.000.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

10

MERCEDES E280

( ĐEN )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 2.000.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 2.500.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

11

MERCEDES E300

( ĐEN )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 2.600.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 3.000.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

12

MERCEDES S350

( ĐEN )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 4.000.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 4.500.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

13

MERCEDES S500

( ĐEN )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 4.700.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 5.300.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

14

MERCEDES S550

( ĐEN )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 5.000.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 6.000.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

15

MERCEDES S63

( ĐEN )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 6.000.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 7.000.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

16

MERCEDES S65

( ĐEN )

Giá thuê xe không chờ tiệc /4 h  : 8.000.000đ

Giá thuê xe có chờ tiệc /6h          : 10.000.000 đ

Giá xe đi Ngoại thành Hà Nội     : call

Gọi ngay: 09.1208.1308
KUMHO VIET HAN
popup

Số lượng:

Tổng tiền: